Robotika

S primjenom električnih instalacija u području robotike, Electa je vrlo uspješna u segmentima tehnologije zavarivanja, tehnologije procesa lakiranja i transportne i logističke opreme, gdje redovno dobivamo pohvale za odrađene projekte.

Sa našim partnerima možemo odraditi pojedinačne projekte po sistemu „ključ u ruke“. Od faze izrade projektne dokumentacije, hardvera i softvera, same elektromontaže, do povezivanja s protokolom mjerenja, završnog ispitivanja i puštanja u pogon.