Transportna tehnika

Naša pouzdana, fleksibilna i kvalitetna elektromontaža u segmentu transportne tehnike garancija je uspjeha na tom području.

Skladišta visokih polica, uključujući razne transporte (EHB, SKID, transportne trake, transportne stolove …) i logističku opremu.

Takve projekte možemo odraditi i u suradnji sa našim ključnim partnerima. Od faze izrade projektne dokumentacije električnih instalacija, hardvera i softvera, do povezivanja s protokolom mjerenja, završnog ispitivanja i puštanja u pogon.