Ventilacija

• klima komore za kondicioniranje zraka

• ventilacija za kafiće (dozvole za pušenje)

• ventilacije ostalih prostora (proizvodnih hala, radiona i sl.)

• industrijska ventilacija sa rekuperacijom